EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. FAQ / Hjälp
  Sedlar  
  Spårning  
  Websajten  
 
  Juridisk  

Vilka uppgifter om sedlar sparar EBT och hur används dessa uppgifter?

 • Serienummer
  Serienummern finns på baksidan av varje eurosedel. Koden består av en bokstav och 11 siffror, eller två bosktäver och 10 siffror för den nya Europaseriens sedlar. Den första bokstaven indikerar vilket land som ansvarat för sedelns produktion. Det är möjligt att sedeln blivit tryckt i ett annat land än det serienummern indikerar, se sektionen för tryckerikoder nedan.

 • Valör
  Unik identifikation för en sedel tillsammans med serienummret.

 • Tryckerikod
  Tryckerikoden är en kort sekvens bokstäver samt siffror på sedelns framsida. Den första boksatven i tryckerikoden anger vilket tryckeri gjort sedeln. Det finns ett eller två dylika tryckerier i varje europeiskt land och dessa specialiserar sig oftast på sereienummer/valör.
  De följande tre siffrorna indikerar vilken tryckplåt användes för sedeln. Det sista bokstav/sifferparet anger sedelns position i tryckarket.

  Viss statistik om tryckerierna finns i avdelningen för sedlar.

 • Var kan jag hitta tryckerikoden?
  Tryckerikoden är en aning dold, men finns på sedelns framsida, dvs samma sida som årtalet och motsatt sida till serienummret. Sök efter en sekvens bokstäver samt siffror tryckt med liten storlek, t.ex. 'R001A1'.
     * 5 € : längst till vänster på det färgade området, 1 cm ovanför O i EURO
     * 10 € : i stjärnan uppe till höger ovanför O i EURO
     * 20 € : i stjärnan längst till vänster
     * 50 € : ovanför hologrammet
     * 100 € : det första ordet i texten mellan fönstret och stjärnorna
     * 200 € : till höger om den sydvästra stjärnan, tryckt lodrätt
     * 500 € : i stjärnan längst till vänster

 • Årtal
  Upptill på framsidan av varje sedel är årtalet tryckt intill förkortningarna för ECB. I själva verket representrar detta årtal varken det år sedeln tryckts, designats eller släppts i cirkulation. Det verkar vara det årtal då en viss sedeldesign först togs i bruk, vilket för tillfället råkar vara 2002 för alla sedelvalörer. Uppenbart ansåg ECB att den nya Trichet signaturen inte var värd en uppdaterad 'design version', men detta kommer att ändra i framtiden då nya Eurosedlar med förbättrade säkerhetsdetaljer sätts i cirkulation om några år.

 • Land, Ort, Postnummer
  Denna variabel anger den plats var sedeln hittades eller var användaren kan vara säker på att sedeln varit. I de allra flesta fall är det rekommenderat att använda den plats där användaren fick sedeln. Dessa uppgifter används till att skapa den rutt sedeln följt, men även statistik för orter och länder. Kommentarfältet kan användas för vidare information om sedelns varikring.

 • Tidsstämpel
  Den exakta tidpunkten (tidsstämpeln) då en sedel matas in lagras automatiskt. Denna används sedan för att skapa all möjlig tidsbaserad statistik och används - tillsammans med orten där sedeln matades in - för att följa upp sedelns förflyttning.
  I vissa fall (dvs om du matar in sedlar du erhållit vid ett tidigare tillfälle) är det klokt att mata in det verkliga datumet du erhållit sedeln i kommentarfältet. Om sedeln senare blir en träff, då kan vi korrigera inmatningsdatumet utgående från detta.

  Tidsstämpeln lagras internt enligt finsk tid, (EET/EEST), dvs en timme tidigare än central europeisk tid. I de flesta fall konverteras denna till lokal tid innan du ser dina uppgifter. Global tidsbaserad statistik (t.ex. 'Sedlar inmatade idag') sammanställs dock enligt finsk tid.

 • Kommentar
  Det är fritt fram för användarna att skriva vad de vill i kommentarsfältet, t.ex. kommentarer om sedelns skick, var sedeln hittades, sedelns historia m.m.

  Kommentaren kan ses av alla som läser sedelrapporten. Tills vidare skapas dock ingen statistik baserad på kommentarer.