EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  189 508  74 427  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  127  88  0
     per dag¹  27  10  --
     per dag²  4  2  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  3 940  4 537  57
     i går  938  841  22
     De främsta³  672  95  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  15 844  9 642  18 402
     Träffar per dag  119  94  121
     Besökare  --  1 210  3 645¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.