EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  186 481  72 698  192
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  196  272  0
     per dag¹  28  11  --
     per dag²  6  9  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  4 919  8 729  81
     i går  1 301  1 152  38
     De främsta³  711  97  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  18 877  10 524  23 053
     Träffar per dag  125  90  127
     Besökare  --  1 857  4 544¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.