EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  189 012  74 239  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  118  110  0
     per dag¹  27  10  --
     per dag²  3  3  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  4 171  5 786  49
     i går  1 010  858  24
     De främsta³  692  98  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  16 273  9 608  19 390
     Träffar per dag  113  89  116
     Besökare  --  1 394  3 897¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.