EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  185 292  71 988  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  255  168  0
     per dag¹  29  11  --
     per dag²  8  5  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  4 920  6 996  87
     i går  1 368  1 145  32
     De främsta³  720  98  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  18 191  10 900  22 572
     Träffar per dag  133  94  136
     Besökare  --  1 844  4 566¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.