EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  184 613  71 759  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  287  110  0
     per dag¹  29  11  --
     per dag²  9  3  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  5 133  6 625  84
     i går  1 331  1 113  35
     De främsta³  718  98  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  18 791  10 931  23 681
     Träffar per dag  129  92  132
     Besökare  --  1 888  4 762¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.