EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  187 806  73 398  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  222  83  0
     per dag¹  28  11  --
     per dag²  7  2  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  4 715  6 063  90
     i går  1 280  1 071  32
     De främsta³  705  97  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  17 727  11 118  21 772
     Träffar per dag  117  93  121
     Besökare  --  1 741  4 372¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.