EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  182 320  69 895  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  232  120  0
     per dag¹  30  11  --
     per dag²  7  4  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  5 115  6 654  93
     i går  1 496  1 254  32
     De främsta³  722  97  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  19 473  11 166  24 508
     Träffar per dag  161  112  164
     Besökare  --  1 913  4 744¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.