EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  184 090  71 570  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  175  184  0
     per dag¹  29  11  --
     per dag²  5  6  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  4 925  7 027  81
     i går  1 301  1 001  30
     De främsta³  733  97  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  19 029  10 604  23 368
     Träffar per dag  134  94  137
     Besökare  --  1 917  4 585¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.