EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  186 068  72 325  192
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  214  207  0
     per dag¹  29  11  --
     per dag²  7  6  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  4 984  8 027  79
     i går  1 344  1 190  34
     De främsta³  712  98  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  18 988  10 965  23 779
     Träffar per dag  129  92  132
     Besökare  --  1 911  4 622¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.