EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  183 246  70 662  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  194  192  0
     per dag¹  30  11  --
     per dag²  6  6  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  5 071  8 146  85
     i går  1 364  1 192  36
     De främsta³  735  99  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  18 972  11 003  23 903
     Träffar per dag  141  98  145
     Besökare  --  1 924  4 695¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.