EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  183 952  71 443  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  188  215  0
     per dag¹  29  11  --
     per dag²  6  7  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  5 019  7 601  81
     i går  1 424  1 181  35
     De främsta³  728  97  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  18 982  10 738  23 849
     Träffar per dag  138  94  143
     Besökare  --  1 925  4 660¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.