EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  182 145  69 811  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  216  82  0
     per dag¹  30  11  --
     per dag²  7  2  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  5 111  6 522  81
     i går  1 343  1 055  25
     De främsta³  721  97  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  19 592  11 523  24 139
     Träffar per dag  152  108  155
     Besökare  --  1 900  4 744¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.