EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  182 780  70 373  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  196  161  0
     per dag¹  30  11  --
     per dag²  6  5  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  5 136  7 878  76
     i går  1 429  1 304  28
     De främsta³  719  98  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  21 304  11 171  25 987
     Träffar per dag  161  111  164
     Besökare  --  2 025  4 782¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.