EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Ranking


Aktivitetsindex

  Användare Orter Länder
 
 Totalt  183 427  70 911  191
 
 Nya      
     senaste 30 dagar  201  283  0
     per dag¹  30  11  --
     per dag²  6  9  --
 
 Aktivitet      
     senaste 30 dagar  5 038  8 587  81
     i går  1 400  1 304  30
     De främsta³  731  97  10
 
 De främsta³      
     Sedlar per dag  18 992  10 614  23 839
     Träffar per dag  147  102  151
     Besökare  --  1 901  4 651¹ baserad på uppgifterna sedan starten.
² baserad på de senaste 30 dagarna
³ baserad på deras aktivitet under de senaste 30 dagarna

De främsta: Främsta 1000 användare / 100 orter / 10 länder enligt antal inskrivna sedlar.
Alla tal är baserade på användare, orter och länder med minst en inskriven sedel.