EBT logo EuroBillTracker

:. Följ dina eurosedlars spår sedan den första januari 2002

:. Association Européenne des EuroBillTrackers

Mål

Den europeiska föreningen för Eurobilltracker, vars officiella namn är “Association Européenne des EuroBilltrackers” även känd som “A2E” har som mål att garantera Eurobilltrackers framtid och kvalitet. Föreningen skapades 2008 av de grundande medlemmarna Philippe Girolami, Anssi Johansson and Marko Schilde, efter att webbplatsen upplevt en jämn tillväxt sen starten 2002.

Föreningens huvudmål och uppgifter är*

  besitta alla immateriella rättigheter relaterade till Eurobilltracker, inklusive webbplatsen, dess olika internetadresser och forumet. Eurobilltrackers tillgångar inkluderar även domännamn, kod, databaser, text, etc.
 • Ansvara för alla frågor som rör Eurobilltracker
 • Skapa och uppehålla optimala förutsättningar för spårandet av eurosedlar
 • Främja eurosedelspårning
 • Främja kommunikation mellan Eurobilltrackers användare
 • Skydda Eurobilltrackers databas
 • När det bedöms nödvändigt, finansiera främjande och utformning av Eurobilltracker
 • Säkertställa kostnadsfri användandet av Eurobilltrackers onlineverktyg

*som anges i de officiella stadgarna.

Föreningen består av en styrelse, som samlas till möte månatligen för att diskutera olika frågor som tagits upp av medlemmarna själva eller av cheferna för arbetsgrupperna. De internationella mötena och kandidater för dessa diskuteras också inom styrelsen. Mera information om styrelsen och arbetsgrupperna kan hittas under avdelningen "Styrelse och arbetsgrupper"

Det är möjligt att bli medlem av föreningen, om du är intresserad, se avdelningen "Bli medlem".

Föreningen föds (2008)

De första stegen mot bildandet av Den europeiska föreningen för Eurobilltracker – Association Européenne des EuroBillTrackers (A2E) togs under de första månaderna av 2008 när EBTs grundande medlemmar tillsammans med medlare började förbereda att officiellt registrera föreningen. Föreningen registrerades officiellt i maj 2008 och blev i samband med det den juridiska ägaren av webbplatsen Eurobilltracker.

Webbplatsen EBT föddes innan dess. Den skapades av Philippe Girolami och lanserades samma dag som euron som valuta sattes i cirkulation i de länder som då deltog i valutasamarbetet (1 januari 2002). Webbplatsens popularitet växte och många frivilliga deltog i driften, med tiden uppstod en del samarbetssvårigheter mellan de frivilliga och domännamnets juridiska ägare. Den spänningen nådde sin brottpunkt den 25 december 2007 då den juridiska ägaren tog administrationsrättighterna av de frivilliga. De frivilliga svarade på detta med att ta en backupkopia på databasen och fortsätta projektet under ett annat domännamn. EBTs databas delades i två delar.

Klyvningen av databasen var sanslös och ohållbar och de två parterna lyckades till slut under medling av Bruno Berken (Phaseolus) och Thé De Jonckheere (de-jo) nå en överenskommelse som de kallade Gennevilliersavtalet efter namnet på den förort till Paris som stod värd för mötet. Man beslutade att skapa en ideell förening som ägare till webbplatsen och ansvarig för dess förvaltning. De två databaserna som delats slogs ihop till en igen den 12 januari 2008. Föreningens stadgar utarbetades av Bruno Berken och de första tilldelade rollerna var: de-jo (ordförande), avij & Giro (vice ordförande), Phaseolus (kassör) and Nerzhul (sekreterare). De frivilliga som ville bli medlemmar ombads betala en medlemsavgift på 10 euro per år.

Utveckling (2008-2011)

A2E registrerades under de första månaderna av 2008 enligt fransk lag som en ideell förening, den immateriella och juridiska äganderätten överfördes till A2E. I augusti 2008 i Ljubljana hölls den första årsstämman där valde föreningens medlemmar sin första styrelse.

Gennevilliersavtalet förberedde för skapandet av ett antal arbetsgrupper, dessa var: utveckling, teknisk, databas och kommunikation. Med åren utvecklades flera nya funktioner så som koppling mellan användare, geografiska subregioner. Filtrering av misstag och uppsåtliga fake-inmatningar förbättrades och många felaktigt inmatade sedlar raderades av de så kallade "cleaning girls", en grupp som kan analysera profiler och med hjälp av ett specialverktyg hitta fake-inmatade sedlar. En supportgrupp skapades också senare.

De internationella EBT-mötena ordnades även innan A2E skapades, men med A2E blev de mera officiella, till viss del tack vare behovet av en årsstämma. Sedan 2009 har föreningen ordnat två internationella möten per år, i Bologna och Ferrara (Italien), Wien (Österrike), Malta, Florens (Italien), Kalkar (Tyskland) och Barcelona (Spanien).

Under sina första års existens har A2E lyckats hålle EBT helt gratis och reklamfritt, detta med hjälp av sina enda inkomstkällor som är medlemsavgifter och donationer, och på grund av det begränsade antalet medlemmar var det inte mycket. Det gick bra under den här perioden, men det kommer en tid när en ny server måste skaffas och då krävs mera medel.

Under sina första år hade föreningen inte många medlemmar (under 100) vilket är väldigt lite med tanke på att det finns ungefär 7000 forummedlemmar och över 100 000 användare av hela EBT. Som en del av kampanjen att öka medvetandet om föreningen skapades en webbplats dedikerad till föreningen.

Styrelsen

Som föreningens stadgar anger, förvaltas föreningen av sin styrelse. Styrelsen består av tre personer som på grund av deras engagemang för Eurobilltracker har fått status som grundande medlemmar, en medlem från varje land i eurozonen samt en representant från ett land utanför eurozonen, som alla utses av styrelsen och sitter på sina poster i två år. Styrelsen väljer sedan en ordförande, två vice ordförande, kassör, sekretare, och en möteskoordinator vars uppgift är att kommunicera styrelsens beslut till föreningens medlemmar gällande föreningens internationella möten.

De grundande medlemmarna är

 • Philippe Girolami (Giro)
 • Anssi Johansson (avij, sekreterare)
 • Marko Schilde (Nerzhul)

Styrelsemedlemmar för tillfället är

 • Flag for Österrike klapotec
 • Flag for Tyskland Ludwigsfeld (viceordförande)
 • Flag for Frankrike Yok's (kassör)
 • Flag for Nederländerna eddydevries (ordförande, mötes-koordinator)
 • Flag for Portugal lmviterbo

Vanligtvis möts styrelsen online en gång i månaden för att diskutera olika frågor som tagits upp under månaden. Den beslutar också när det är dags att börja jobba med nästa sommar- och vintermöten, diskuterar möjliga förbättringar inom föreningen och tilldelar uppgifter till så väl medlemmar av styrelsen som communityt i stort.

En forumavdelning har skapats där landsrepresentanter kan kommunicera feedback från styrelsen till andra medlemmar på deras egna språk. Förslag från medlemmar till styrelsen postas också där.

EBT Working Groups

Upon the creation of the European Association of EuroBillTrackers, a number of Working groups were also set up with the aim of seeing to the needs of the association, its members and its website. All members of the Working Groups are volunteers and no one receives any payment from the association. These working groups are the Development, Technical operations & Maintenance, Database, Communication, Support and Translation working groups. The leader of each working group is invited to attend the meeting of the Board of Directors which is usually held monthly.

Development

Headed by kla·po·tec, this group’s task is to add and update features to EBT’s software and related tools. Some of the features implemented by this group were the regional divisions of each country and the user connection feature. They have also provided a website where users can put forward their suggestions for EBT improvements, which can be then be voted for by other members.

Technical

The tech team, led by avij, deals with all the technical issues required to run and maintain the website. This includes installing new hardware, hosting of the web site, applying security patches and upgrading operating systems. They also install new versions of EBT tools produced by the Development group and respond to hardware and software problems.

Database

The database Working Group, led by ErGo, is there to maintain the quality of our database. The ‘Cleaning Girls’ is a group of people whose role is to investigate suspicious behaviour of users and delete notes registered into the database maliciously.

Communication

Claudio VdA leads the communications group, whose aim is to be in contact with EBT users by preparing and sending newsletters from time to time. These newsletters are translated into the same 18 languages in which EBT is translated. This group also keeps track of any opportunities where to advertise EBT. Links to these advertisements or articles are also uploaded on EBT by members of this group.

Support

The support WG, managed by gergapsek, replies to the support requests sent by EBT users. Users can create a support request to either edit/delete a note, moderate or unmoderate hits, merge accounts and any other request which user might think of. These requests are then tackled by Support WG members, who thereafter inform the user that his request has been adhered to. The support team is also responsible for adding and amending city profiles following suggestions by users themselves. They take care of plotting the co-ordinates of a new location registered in EBT onto a map, which map is then displayed in members’ profiles.

Translation

A Translation WG has recently been created and it's headed by avij. This WG will co-ordinate the translations required for EBT web site, info page, newsletters and other related matters. Presently EBT is translated into 18 different languages.

Bli medlem

Varför bli medlem? Den största anledningen till att bli medlem är att du hjälper till att hålla projektet vid liv. Som medlem har du rätt att delta vid årsstämman som vanligtvis hålls i samband med den internationella sommarträffen. Du har även möjlighet att kandidera till lediga platser i styrelsen. För viktigare frågor hålls omröstningar under årsstämman, där har du som medlem rösträtt.

Vi uppmanar våra användare att bli medlemmar av föreningen. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret nedan och skicka det till:

Anssi Johansson
Viides linja 12 D 74
00530 Helsinki
Finland

Medlemsavgiften är €10 per år och den kan betalas via bank, post eller direkt till en representant vid en våra internationella träffar.

Pengarna som samlas in används för att bekosta serveravgifter och utveckling. Även kostnader som avgifter för föreningens bankkonto och registrering vid Frankrikes handelskammare bekostas av medlemsavgifter. Föreningens kassör är ansvarig för ekonomin.

Association Européenne des EuroBillTrackers
IBAN: FR10 2004 1010 1239 1918 1V03 364
BIC: PSSTFRPPSCE (La Banque Postale, 1 Rue Edouard Branly, Orléans-la-Source, Orleans 45900 France)